Skip to content

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE SI ACORD -PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul general al Uniunii Europene 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ( denumit in continuare Regulament )

LCM ONLINE NETWORK SRL ( denumita in continuare LCM  Center) , prin reprezentantul legal IONESCU ADRIAN FLORIN , va aduce la cunostinta pe aceasta cale urmatoarele informatii esentiale privitoare la drepturile pe care le aveti in conformitate cu dispozitiile Regulamentului.

Scopul principal al Regulamentului consta in asigurarea unui nivel crescut de protectie a datelor cu caracter personal precum si crearea unui cadru de incredere astfel incat dumneavoastra sa aveti posibilitatea de a detine controlul asupra propriilor date .

Temeiul pentru care colectam, administram si  detinem datele dumneavoastra personale este in primul rand consimtamantul dumneavoastra , acordat cu prilejul incheierii conventiei/contractului de cesiune de drepturi de autor etc. Totodata, temeiul este si unul legal/contractual ce a luat nastere intre dumneavoastra si societatea noastra, dar si un temei legitim, necesar si indispensabil desfasurarii activitatii economice a societatii cat si a dumneavoastra.

In cele ce urmeaza puteti regasi informatiile care sa va explice modul in care colectam si prelucram datele cu caracter personal in procesul de semnare si derulare a unui contract cu societatea noastra .


1.    CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM ? datele personale pe care le prelucram sunt, in principal si dupa caz, datele ale cartilor de identiate sau alte documente de identificare ( nume, prenume, CNP, seria si nr cartii de identitate, domiciliul sau resedinta, nationalitatea, tara de origine) adresa postala pentru comunicare, numarul de telefon , adresa de e-mail, cont bancar, imagini foto/video, in vederea furnizarii serviciilor noastre.
2.    IN  CE SCOP COLECTAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL ? Datele cu caracter personal sunt colectate : in scopul furnizarii si livrarii de informatii si servicii solicitate de dumneavoastra, in vederea executarii in bune conditii a obligatiilor asumate de LCM . Fara a ne afla in posesia acestor date cu caracter personal ne aflam in imposibilitatea de a incheia relatii de colaborare cu dumneavoastra si in conseciinta nu veti beneficia de serviciile noastre .De asemenea , datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate si in vederea indeplinirii unor obligatii ce rezulta din dispozitii legale.

3.    DREPTURILE PE CARE LE AVEM IN BAZA REGULAMENTULUI .

– dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
– dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră şi prelucrarea este una automată;
– dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dumneavoastră nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.
În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.    CATRE CINE TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ? In anumite situatii pentru a ne indeplinii obligatiile si sarciniile in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale datele dumneavoastra pot fi transmise si unor terte persoane care au stricta legatura cu activitatea prestata.

5.    CAT TIMP SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL ? LCM va prelua si stoca datele cu caracter personal pe intreaga durata contractuala . Dupa expirarea acestei perioade, datele cu caracter personale sunt sterse sau anonimizate cu exceptia acelor date cu caracter personal care fac parte din acte/documente si pentru care legea aplicabila in domeniu impune un termen de arhivare, insa fara a depasi perioada maxima prevazuta de acel termen.

6.    PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL . LCM aplica un cadru intern de politici si standarde privind protectia datelor cu caracter personal . Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evolutiei pietei. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate ( politici,proceduri,securitate etc) tocmai pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar de prelucrare a acestora .

ro_RO